Livadski MED

Livadski MED

Livadski medLivadski med se dobija od više različitih vrsta biljaka, koje rastu na livadi. Zovu ga još poljski med ili cvetni med, jer se dobija od raznih cvetova. Miris, ukus i boja livadskog meda može znatno da varira, zavisno od