Najbitnije o medu što treba da znate!

Med kao produkt pčela ima veoma bogat i složen sastav i kao namirnica mesto mu je na granici između hrane i leka. Glavni sastojci meda su šećeri koji čine oko 79% ukupnog sadržaja. Na osnovu ovog podatka se i zaključuje da je to pre svega složena energetska hrana. Od šećera najznačajniji su fruktoza , glukoza, saharoza, a na maltozu i druge disaharide otpada samo oko 7%. Med se zato i može brzo apsorbovati u organizmu jer sadrži visok procenat prostih šećera. Viših šećera ima oko 1, 5%.Vode u medu ima od do jedne petine. U sastav meda ulaze i kiseline: glukonska, mravlja, sirćetna, jabučna, limunska, ćilibarna i mlečna. Njih je 0, 57%. U sastav meda ulaze i min.materije: gvožđe, bakar, mangan, silicijum, hlor, kalcijum, kalijum, natrijum, fosfor, aluminijum, magnezijum.Iako ih ima u malim količinama svaki pojedinačni je od značajnog uticaja za poneke od vitalnih funkcija u čovečijem organizmu. Na primer: prisustvo kalijuma i natrijuma omogućuje normalnu jonizaciju i poboljšava rad nervnog sistema. Dalje, većina mikroelemenata koji se nalaze u medu nalaze se u čovekovoj krvi. Dokazano je da od 24 mikroelementa u krvi 22 sadrži med. Ne unošenjem nekih od ovih elemenata (vanadij, gvožđe, kobalt...) narušava se proces krvotoka. Navedenih mikroelemenata ima i u voću i u povrću. Međutim, med je jedina prirodna tvorevina koja sadrži gotovo 91% svih potrebnih materija za čovekov krvotok. Zato se i njegovim malim količinama postižu izvanredni rezultati.

Istorija MEDA

Prvi znaci o korišćenju meda javljaju se u sumerskim i vavilonskim tekstovima pisanim klinastim pismom. U početku se koristio kao obredno sredstvo u polivanju pragova kuća i žrtvenika. U mešavini sa vinom, med se koristio za polivanje klinova svetih građevina. Med se spominje i u Bibliji, Kuranu i u spisama mnogih grčkih pisaca.

U Egiptu se med koristio prilikom balzamovanja. U velikom broju domaćinstava upotrebljavao se kao zaslađivač. Zbog svoje dragoceosti služio je i kao sredstvo plaćanja a verovalo se i da životinje hranjene medom predstavljaju poseban dar bogovima.

U Antičkoj Grčkoj med se najčešte koristio kao dar bogovima i dušama umrlih. Grci su smatrali da je Medovina, alhoholno piće sa medom, sveto piće Olimpa.

U Evropi se med koristio najčešće za ishranu, pravljenje maltera i napitaka i kao lekovito sredstvo. U Nemačkoj je tokom 11. veka pivo zaslađivano medom, a nemački feudalci su svoj danak plaćali u pčelinjem vosku i medu.

Na Američkim kontinentima kolonizacijom Španije u 16. veku otkriveno je da su meksički i centralnoamerički domorodci bili iskusni pčelari. Severnoamerički narodi nazivali su evropske pčele za muve belog čoveka.

Drevna Indija - Približno 2-3.000 godina pre Hrista, med se spominje u drevnim knjigama Indije u temeljnim i svetim tekstovima hinduizma - Veda.

 

KRISTALIZACIJA MEDA

Med ima prirodno svojstvo da se kristališe. Takav med prelazi u tečno stanje tako što se tegla sa medom stavi u posudu sa vodom koja se zagreva do temperature ne veće od 50°C da bi med sačuvao sva svoja lekovita svojstva

Blagotvorna svojstva MEDA
 • Jača imunitet

 • Poboljšava cirkulaciju

 • Jača snagu srca i poboljšava srčani ritam

 • Poboljšava probavu

 • Poboljšava obnavljanje tkiva

 • Potpomaže obnavljanje krvnih elemenata

 • Ima antibakterijsko dejstvo

 • Poboljšava otklanjanje toksičnih materija iz organizma

 • Deluje protiv stresa

 • Najnovija saznanja govore da med može da se koristi za dijetu

Antibakterijska svojstva meda imaju veliki učinak što se pokazalo na velikom broju patogena. Djeluje baktericidno i bakteriostatski na većinu gram pozitivnih bakterija. Enzim glukoza oksidaza proizvodi antibakterijsko sredstvo vodonik peroksid koji se cepa pod uticajem drugog enzima katalaze, koji je takođe prisutan u medu. Med sa visokom aktivnosti katalaze poseduje antibakterijska svojstva sa peroksidnom aktivnosti kao i sa nekim drugim spojevima kao što su aromatske kiseline. Stoga antibakterijska svojstva meda zavise o njegovom botaničkom porijeklu. Visoki sadržaj šećera u medu, kao i niska pH vrijednost pridonose antibakterijskom delovanju. Med poseduje antivirusno djelovanje, a takođe djeluje i kao fungicidno sredstvo za različite dermatofi te.

Sastav MEDA

Nauka je ustanovila da med sadrži preko 70 dragocenih sastojaka, od kojih su najvažnije aromatične materije (etarska ulja), biljne boje (određuju ukus, aromu, i boju meda) i kiseline (mravlja, jabučna, vinska, mlečna). Ove materije, uz određene fermente, prirodni su konzervansi meda.

Energetska vrednost 100 g meda je oko 1,5 kJ. Jedan kilogram meda ima hranljivu vrednost kao: 50 komada jaja, 3 kg ribe, 1 kg šunke, 2,5 kg telećeg mesa, 6 kg pomorandži ili 10-12 kg povrća.

Rok upotrebe meda je praktično neograničen.

Med može da bude tečan ili kašaste konzistencije, delimično ili potpuno iskristalisan.

Med, kao što je već rečeno, sadrži dosta vitamina. U 100 g meda nalazi se:

 • vitamin B1.... oko 5 mg
 • vitamin B2.... oko 40 mg
 • vitamin B3.... oko 0,5 mg
 • vitamin B6.... oko 10 mg
 • vitamin C...... oko 10 mg, itd.

Med se, uglavnom sastoji od različitih vrsta šećera, polenovih zrnaca i vode. Prisutni su i enzimi. Sledi prosek od 490 ispitanih uzoraka uglavnom nekristalizovanog meda.

 • Voda(%).... 17.2
 • Fruktoza(%). oko 38.19 mg
 • Dekstroza(%).... oko 31.28
 • Saharoza(%)... oko 1.31
 • Maltoza(%)...... oko 7.31
 • Viši šećeri(%).... 1.50
 • Neodređeno(%)..... 3.1
 • pH......... 3.91
 • Laktoza (%)...7.11
 • Pepeo (%)..... 0.169
 • Azot (%).... 0.04